Jak do nas trafić?
Znajdziesz nas na Youtube
Login
Hasło

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Wszelkie zdjęcia wykonane przez Firmę Inter-Comp.pl i umieszczone na stronie internetowej należącej do Inter-Comp.Pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż zgodnie z treścią art.1 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowią utwór podlegający ochronie prawnej.
Wszystkie osoby i podmioty korzystające z naszej strony internetowej powinny zapoznać się z niniejszą treścią, gdyż z mocy prawa odpowiadają za nieprzestrzeganie przepisów ww. ustawy.
W celu korzystania ze zdjęć umieszczonych na naszej stronie internetowej * – to jest umieszczania ich na innych stronach internetowych - konieczne jest podpisanie z naszą Firmą umowy licencji. Koszt rocznego umieszczania jednego zdjęcia na jednej stronie internetowej wynosi obecnie 120 zł netto. W celu zawarcia stosownej umowy licencji, niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszą Firmą.
Po podpisaniu umowy, Klient otrzymuje drogą pocztową na nośniku CD/DVD zdjęcia, które na podstawie umowy, może rozpowszechniać na własnej stronie internetowej, przez okres i w sposób wskazany w treści umowy.
W przypadku bezumownego umieszczenia zdjęcia naszej Firmy na innej stronie internetowej, zmuszeni będziemy do sądowego dochodzenia należnych nam praw, w tym do żądania naprawienia wyrządzonej szkody i dochodzenia trzykrotności kwoty 120 zł za każde zdjęcie, za zawinione naruszenie praw autorskich do zdjęć – na zasadzie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco monitorujemy zasoby sieciowe i w przypadku stwierdzenia naruszenia przysługujących nam praw autorskich do zdjęć, każdorazowo dochodzimy przysługujących nam praw przed sądami powszechnymi.
Bez zezwolenia naszej Firmy z pojedynczych zdjęć w ramach dozwolonego ustawą użytku korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej – art. 23 ustawy roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszyscy przedsiębiorcy – zarówno indywidualni podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, w tym spółki cywilne, jak i wszelkie spółki prawa handlowego oraz inni podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu korzystania z naszych zdjęć, zobowiązani są do zawarcia umowy licencji, bowiem nie można mówić o użytku osobistym, gdy dochodzi do wykorzystania dzieła to jest zdjęć, przez przedsiębiorstwo, dla celów tego przedsiębiorstwa.
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 (52)382-44-00 lub e-mail: office@inter-comp.pl

*dotyczy to zdjęć studyjnych wykonanych przez Inter-Comp.pl, nie dotyczy zdjęć pochodzących od producentów  towarów. W celu ustalenia, które zdjęcia pochodzą od producenta prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszą Firmą.

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.
W przeglądarce interenetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Klauzula informacyjna RODO - pobierz.

Ok, rozumiem
Live Chat