Jak do nas trafić?
Znajdziesz nas na Youtube
Login
Hasło

Monitoring miejsc magazynowania odpadów

Data dodania: 2018-09-17

Miejsca magazynowania odpadów to infrastruktura wrażliwa pod względem bezpieczeństwa. Ze względu na łatwopalne odpady, miejsca te - przy braku zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa - narażone są na pożary - reguluje to Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544 i 1564.

Miejsca składowania odpadów należy szczególnie zabezpieczać. Śmieci składowane na wysypiskach emitują trujące gazy oraz pyły, przez co mają one wpływ na glebę, wody powierzchniowe, a co za tym idzie i na roślinność. Przemiany chemiczne zachodzące w odpadach powodują powstanie szkodliwych biogazów. Wydzielający się metan, osiągając wysokie stężenie, może w prosty sposób doprowadzić do wybuchu pożaru, a jeśli dołożymy do tego łatwopalne odpady - klęska ekologiczna gwarantowana. Ponieważ to właśnie wysypiska stwarzają najwięcej zagrożeń ekologicznych dla otaczającego środowiska, monitorowanie miejsc składowania odpadów i wczesne wykrywanie przyczyn ewentualnych pożarów powinno stać się priorytetem dla społeczeństwa. 

Obecnie dostępna technologia pozwala na całkowite zautomatyzowanie "czuwania" nad podobnymi miejscami. Nasza propozycja to wykorzystanie monitoringu - w tym konkretnym przypadku monitoringu termowizyjnego.

Monitoring miejsc magazynowania odpadów

Jest to praktyczne rozwiązanie, które wpasowuje się w wymogi jakie wyszczególnione są w USTAWIE - treść do pobrania - z dnia 20 lipca 2018. W treści ustawy czytamy, że osoba prowadząca magazynowanie lub zarządzanie składowiskiem odpadów zobowiązana jest do wprowadzenia szczególnego systemu kontroli oraz monitoringu miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dodatkowym obowiązkiem jest właściwe przechowywanie oraz zapis obrazu. Docelowo monitoring ma zapobiegać pożarom - wykrywać sprawców:

"6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów." - Art. 25 ust. 6a
 
"6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu." - Art. 25 ust. 6d

"8a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia  wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami." - Art. 25 ust. 8a

Rozwiązania termowizyjne z naszej oferty do idealna propozycja dla tego typu zastosowań. Poniżej przykładowy film omawiający funkcje oraz możliwości działania kamer termo Dahua Technology:


 

Urządzenia tego typu są w stanie  wykryć pożar i w konsekwencji powiadomić administratora czy też system alarmowy. Kamery BiSpectrum (obiektyw wizyjny + termowizyjny) z ruchomym obiektywem wizyjnym wspierane przez technologię termowizyjną to doskonałe narzędzie dla monitorowania miejsc magazynowania odpadów.


W przypadku pytań odnośnie kamer termowizyjnych Dahua prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy z naszym działem technicznym lub handlowym - tel. 52 511-88-55,  info@inter-comp.pl

 
Więcej filmów dotyczących powyższego artykułu »

  • Powiązane produkty
  • Powiązani producenci

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.
W przeglądarce interenetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Klauzula informacyjna RODO - pobierz.

Ok, rozumiem
Live Chat